1024 Hùng Vương- Ngọc Hồi- Kon Tum

       Tel: 0987.69.1234

      Email: sanvattaynguyen123@gmail.com